1.12.8.14606 / September 27, 2019

Mod Feature:

  • Teleport
  • Menu Mod

Chức năng mod là “Teleport” nghĩa là khi vào game bạn bật mod lên rồi ấn vào “Phanh (Thắng)” để dịch chuyển tức thời tới phía trước một đoạn. Nhưng nhớ là đừng lạm dụng nó quá vì sẽ bị phát hiện gian lận đó!

Guide:

  • Uninstall the original version
  • Download the file install_ZingSpeedMobile_1.12.8.14606_VIPMOD_sign.apk bellow & INSTALL !

NOTE:

  • If you using Android 6 and up you must grant full permission before open game.
  • Watch the video tutorial here: How to Grant Permission <- click here

ZingSpeed Mobile Information: